Skip to main content

Kvalitetspolicy

Vår verksamhet på Sälen Buss som bedriver linjetrafik, sjukresor, färdtjänst och beställningstrafik bygger på våra kunders och intressenters upplevelse av oss. Deras behov, krav och förväntningar är det som ska styra vårt arbete. Den kvalitet vi ger kunderna är ett mått på våra prestationer och det ska genomsyra hela vår verksamhet. Vi ska vara bättre än våra konkurrenter. Det kräver i sin tur att vi lyssnar på våra kunder och utifrån deras synpunkter planerar ständiga och varaktiga förbättringar i vår verksamhet. Därför ska alla våra processer, vårt bemötande och arbetssätt kännetecknas av högsta kvalitet.

 • Vi ska förstå och tillgodose kunders behov.
 • Våra produkter och tjänster ska levereras i tid.
 • Vi ska överträffa kundens förväntningar.
 • Vi ska vara den självklara och konkurrenskraftiga leverantören.
 • Genom aktivt förändringsarbete se över, förbättra och effektivisera alla våra processer utifrån kundens synvinkel och önskemål.
 • Ledningen ska kontinuerligt stödja, samordna och följa upp vårt kvalitetsarbete.
 • Vi avsätter nödvändiga resurser för att säkerställa vår kvalitetsmålsättning.
 • Vi uppmuntrar alla våra medarbetare att vara kreativa i förbättringsarbetet och i kundernas upplevelse av vårt arbete.
 • Vi arbetar aktivt för att skapa goda relationer och ge den bästa servicen.
 • Ledningen ska säkerställa att medarbetarna är kompetenta, engagerade och ges möjlighet till utveckling och att nå målen.
 • Vi följer de krav som Dalatrafik/Sambus ställer på oss.
 • Vi följer även i övrigt lagar, avtal och bestämmelser.
 • Arbetsplatsen ska vara miljövänlig.
 • Arbetsplatsen ska vara säker och bra ur ett arbetsmiljöperspektiv.
Fritextsökning
Kontakta oss
Adress:
Sälen Buss AB
Street
Zip City