Skip to main content

Miljöpolicy

Sälen Buss som bedriver linjetrafik, sjukresor, färdtjänst och beställningstrafik har som miljöpolicy att

  • Vi skall sträva efter ständiga förbättringar och förebyggande av föroreningar.
  • Vi skall följa gällande lagar och förordningar samt efterleva kundkrav och bransch- rekommendationer och följa god praxis.
  • Vi skall minska påverkan av miljön så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt vid inköp av fordon, däck, bränsle samt förbrukningsartiklar.
  • Vi skall sträva efter att sänka bränsleförbrukningen på våra fordon genom uppföljning av bränsleförbrukning och information till personal samt utbildning.
  • Vi skall sträva efter att minska utsläppen av avgaser genom fackmannamässigt underhåll av fordonen samt genom planering för minskning av tomkörningar.
  • Vi skall i förekommande fall använda oss av underentreprenörer som själva har miljöledningsprogram eller som förbinder sig att efterleva vår policy.
  • Vi skall ha rutiner för att uppdatera oss om gällande lagar och förordningar samt uppföljning av uppsatta miljömål
  • Vi skall ha rutiner för att dokumentera och följa upp inträffade avvikelser
Fritextsökning
Kontakta oss
Adress:
Sälen Buss AB
Street
Zip City